زعفران

این شرکت با توجه به جذب سلایق مشتریان محترم ، اقدام به ارائه محصولات در بسته بندی های مختلف نموده است . این بسته بندی از لحاظ تنوع در شکل ظاهر ، حجم و نوع زعفران و کیفیت بسته بندی در نمونه های بسیار متنوع ارائه شده و همچنین امکان بسته بندی سفارشی محصول نیز وجود دارد.